A TÓNUSSKÁLA

Az alábbi Tónusskála egy számozott skála (a viszonylagos pozíciók szerint beosztva). Az egyének által tapasztalt emocionális tónusok túlnyomó többsége megtalálható valahol ezen a skálán.

40,0 A beingness derűs nyugalma
30,0 Posztulátumok
22,0 Játszmák
20,0 Akció
8,0 Feldobottság
6,0 Esztétika
4,0 Lelkesedés
3,5 Jókedv
3,3 Erős érdeklődés
3,0 Konzervativizmus
2,9 Enyhe érdeklődés
2,8 Megelégedett
2,6 Érdektelen
2,5 Unalom
2,4 Monotónia
2,0 Antagonizmus
1,9 Ellenségesség
1,8 Fájdalom
1,5 Düh
1,4 Gyűlölet
1,3 Neheztelés
1,2 Részvétlenség
1,15 Ki nem fejezett neheztelés
1,1 Rejtett ellenségesség
1,02 Szorongás
1,0 Félelem
0,98 Kétségbeesés
0,96 Rettegés
0,94 Bénult
0,9 Együttérzés
0,8 Kiengesztelés
0,5 Bánat
0,375 Jóvátétel
0,3 Érdemtelen
0,2 Megalázkodás
0,1 Áldozat
0,07 Reménytelen
0,05 Apátia
0,03 Hasznavehetetlen
0,01 Haldoklás
0,0 A test halála