A PROGRAMRÓL

ALKALMAZOTT OKTATÁSTAN
A TANULÁSI TECHNOLÓGIA

NEMZETKÖZI KÖZPONTJA

L. Ron Hubbard már az 1950-es években felhívta a figyelmet az oktatási rendszer hiányosságaira. A válság megoldásaképpen elkezdett kifejleszteni egy tényleges technológiát, amelynek segítségével bármilyen tárgykör elsajátítható. Ezek az oktatás területén elért áttörések együttesen „tanulási technológia” néven váltak ismertté, és bármilyen életkorú, illetve végzettségű tanulónak megadják a modern oktatási rendszerek nagy részéből hiányzó összetevőt: mégpedig, hogy a tanuló képes legyen megtanulni azt, hogy hogyan kell tanulni.

L. Ron Hubbard így írt az oktatási probléma megoldásáról:

„Bármely társadalom végső célja, amikor nekikezd az oktatás problémájának megoldásához, a képesség, a kezdeményezőkészség és a műveltség, ezzel együtt pedig a társadalom túlélési szintjének emelése.”

több mint
1000
alkalmazott
oktatástan
csoport
működik
72
országban

Az 1960-as években L. Ron Hubbard kiadott egy előadás-sorozatot a tanulás témájában végzett kutatásairól. Felfedezéseit minden területen lehetett alkalmazni, így az információkat hamarosan használni kezdték a Szcientológia szervezetekben.

Tanárok is elkezdték alkalmazni az osztálytermekben, és ennek eredményeképpen a diákok tanulási képességében mérhető javulás következett be. 1971-ben egy iskolai tanár alakította meg az első olyan oktatási szervezetet, amely a tanulási technológia használatára szakosodott.

Az Alkalmazott Oktatástant az ezt követő évben alapították Los Angelesben azzal a céllal, hogy világszerte együtt dolgozzon a kormányokkal és iskolákkal ennek a technológiának a széles körű bevezetésén.

A tanulási technológia bevezetése az iskolákban és az egyetemeken több mint harminc éven át alulról szerveződő tevékenység volt, amelyet az Alkalmazott Oktatástan zászlaja alatt összefogó pedagógusok kezdeményeztek. Mára az Alkalmazott Oktatástan iskolák, oktatási programok és korrepetitorcsoportok nemzetközi hálózatává vált.

2003-ban a nemzetközileg jelentkező igény kielégítésére az Alkalmazott Oktatástan megnyitott egy bentlakásos iskolát az USA-ban Missouri állam Spanish Lake nevű térségében. Ez a képzési központ egy 6 hektáros telken fekszik, néhány kilométerre a Mississippi és Missouri folyók találkozásától. Itt található az Alkalmazott Oktatástan nemzetközi központja és a tanulási technológia első főiskolája.

Mi a tanulási technológia? A téma kutatása során L. Ron Hubbard rájött, hogy a tanulás hogyanjának technológiája hiányzott, és ez volt a legfőbb akadálya annak, hogy a diákok megjegyezzék és hatékonyan felhasználják az információkat. Felfedezései között szerepelt a tanulás három akadálya. A tanulási technológia magában foglalja azokat a precíz módszereket is, amelyekkel ezek az akadályok leküzdhetők. Az elsődleges akadályok a következők:

■ A tanult dologgal kapcsolatos tömeg (a fizikai tárgy) hiánya

Ha valaki megpróbálja megérteni egy autó, egy számítógép vagy egy naprendszer funkcióját és működését, a nyomtatott szöveg és a kimondott szó nem tudja helyettesíteni magát a tárgyat (a látható, kézzel fogható dolgot). Teljes mértékben megakadályozhatja a megértést az, ha csak a szót magát ismerjük, ám a tárgy (a látható, kézzel fogható dolog), amelyet a szó képvisel, nem áll rendelkezésünkre. Ha a tanult tárgy tömege nincs jelen, a tanuló úgy érezheti magát, mintha össze lenne lapítva vagy mintha forogna vele a világ, és unottnak, görnyedtnek vagy valahogy hullának érezheti magát.

■ A túl meredek tanulási gradiens (emelkedő szint, lépcsőfok)

Ha a tanuló nem sajátítja el tökéletesen a korábbi jártasságokat, mielőtt továbbhaladna bonyolultabb vagy részletesebb lépésekre, akkor egyfajta zavarodottság, vagy valamiféle kavargás érzése vehet rajta erőt (olyasmit érez, mintha dülöngélne vagy ingatag lenne). Erre a tanulási akadályra gyakran úgy utalnak, mint „hiányzó alapvető készségek” vagy „elégtelen alapvető készségek”.

■ Egy olyan szó, amelyet nem értettek meg vagy amelyet rosszul értettek

A harmadik és legfontosabb tanulási akadály a meg nem értett szó. A meg nem értett szó egy olyan szó, amelyet nem értettek meg, vagy egy olyan szó, amelyet rosszul értettek. Egy meg nem értett vagy rosszul értett szó után minden jól megkülönböztethetően üres marad. Az lehet az eredmény, hogy a tanuló üresnek érzi a fejét, vagy kimerültnek érzi magát, „nincs ott”, és ezt egyfajta ideges, zaklatott érzés követheti.

AZ
ALKALMAZOTT
OKTATÁSTAN
EDDIG TÖBB MINT
135
EZER
PEDAGÓGUST
képezett ki

Állami és magániskolák tanárai és vezetői, korrepetitorok, céges trénerek és oktatási tanácsadók jönnek az egész világról Spanish Lake-be az Alkalmazott Oktatástanhoz, hogy kiképződjenek a tanulási technológiára. Bentlakásos és nappali képzés is végezhető, ráadásul sok kurzust kínálnak posztgraduális képzésként.

A Spanish Lake-i központ a tanulási technológia bizonyos részeiről külön tanfolyamokat és workshopokat is tart, továbbá olyan technikák is tanulhatók itt, amelyek segítségével elérhető, hogy a tanulók felelős hozzáállást tanúsítsanak a tanulmányaikkal kapcsolatban, és önállóvá váljanak a tanulásban.

Az Alkalmazott Oktatástan Nemzetközi Szervezete 42 országból eddig több mint 135 000 pedagógust képzett ki, akik ezt követően több millió diákot és tanárkollégát ismertettek meg a tanulási technológiával.