AZ IGAZI CSOPORT TAGJÁNAK HITVALLÁSA

Bürokratikus korunkban egy csoport tagjai gyakran érezhetik magukat elveszettnek és tehetetlennek, amikor látszólag megoldhatatlan nehézségekkel szembesülnek. Néhányan akár még úgy is érezhetik, hogy jobban lennének, ha nem köteleznék el magukat semmilyen csoport felé. Kétségtelen azonban, hogy önmagában senki sem képes túlélni, és ha megtagadja magától azt, hogy egy csoport tagja legyen, akkor azt a büszkeséget és elégedettséget tagadja meg, amely csak csapatmunka eredményeként jöhet létre.

A csoportokra vonatkozó technológiával kapcsolatos kutatásai során L. Ron Hubbard egységes szerkezetbe foglalta a kulcsfontosságú alapelveket, amelyeket bármely csoport tagjainak követniük kell ahhoz, hogy a csoport elérje céljait. Ezeket tartalmazza az alábbi, 1951 januárjában megírt kódex.

1. Egy csoport sikeres tagja az, akinek a tevékenysége a lehető legpontosabban megközelíti az egész csoport ideálját, etikáját és alapeszméjét.

2. Az egyén felelőssége a csoportért mint egészért ne legyen kevesebb, mint a csoport felelőssége az egyénért.

3. A csoporttag felelősségének része a teljes csoport zökkenőmentes működése.

4. Egy csoporttagnak élnie kell csoporttagként élvezett jogaival és kiváltságaival, és ragaszkodnia kell hozzájuk, és ragaszkodnia kell a csoport mint csoport jogaihoz és kiváltságaihoz. Nem szabad hagynia, hogy ezeket a jogokat bármely módon vagy bármilyen mértékben csökkentsék, bármiféle ürügy vagy állítólagos gyorsaság és hatékonyság okán.

5. Az igaz csoporttagnak élnie kell azzal a jogával, hogy hozzájárulhasson a csoporthoz, és gyakorolnia kell ezt a jogát, valamint ragaszkodnia kell a csoport azon jogához, hogy hozzájárulhasson őhozzá. Fel kell ismernie, hogy számtalan csoportkudarc lesz az eredménye, ha ezen hozzájárulások közül bármelyiket mint jogot megtagadják. (A jóléti állam olyan állam, amelyben a tagnak nem engedik meg, hogy hozzájáruljon az államhoz, viszont hozzájárulást kell elfogadnia az államtól.)

6. A csoporttagnak vissza kell utasítania és meg kell akadályoznia a csoport ügyeinek enturbulálódását a tervek hirtelen, a körülmények által nem igazolt megváltoztatása miatt, a csoport elfogadott csatornáinak összeomlása miatt és a csoport hasznos működéseinek megszűnte miatt. Ügyelnie kell arra, hogy ne enturbulálja a vezetőket, és ezáltal ne csökkentse az ARK-t.

7. A csoporttagnak korrigálnia kell a tervezés hibáit, illetve a célok felismerésének hiányát a csoport számára azáltal, hogy felveti a dolgot megvitatásra, illetve úgy, hogy saját kezdeményezése alapján cselekszik.

8. A csoporttagnak összhangba kell hoznia saját kezdeményezését az egész csoport céljaival és alapeszméjével, illetve más tagokkal, megfelelően közismertté téve tevékenységeit és szándékait, hogy minden konfliktust már előre fel lehessen hozni.

9. A csoporttagnak ragaszkodnia kell ahhoz a jogához, hogy kezdeményezhessen.

10. A csoporttagnak tanulmányoznia és értenie kell a csoport céljait, alapeszméjét és kivitelezési módjait, és ezekkel kell dolgoznia.

11. A csoporttagnak annak irányába kell dolgoznia, hogy annyira szakértővé váljon a csoporton belüli specializált technológiájában és szaktudásában, amennyire csak lehet, és segítenie kell másoknak is a csoporton belül, hogy megértsék ezt a technológiát és szaktudást, valamint ezek helyét a csoport szervezeti szükségletei között.

12. A csoporttagnak gyakorlati tudása kell hogy legyen a csoportban létező összes technológiáról és szaktudásról, hogy megértse őket és a helyüket a csoport szervezeti szükségletei között.

13. A csoporttagon múlik, hogy milyen magas a csoport ARK-ja. Ragaszkodnia kell a magas szintű kommunikációs vonalakhoz, az affinitás és a realitás tisztaságához, valamint ismernie kell annak következményeit, ha ezek a feltételek nem adottak. Folyamatosan és aktívan kell dolgoznia azon, hogy magas ARK-t tartson fenn a szervezetben.

14. A csoporttagnak jogában áll büszkének lennie a feladataira, és joga van megítélni és kezelni őket.

15. A csoporttagnak fel kell ismernie, hogy ő maga is a csoport valamely részének és/vagy elvégzendő feladatainak menedzsere, és hogy neki magának is rendelkeznie kell vezetési tudással és joggal is azon a területen, amelyért felelős.

16. A csoporttagnak nem szabad hagynia olyan törvények elfogadását, amelyek korlátozzák vagy megtiltják a csoport összes tagjának tevékenységeit a csoport néhány tagjának mulasztása miatt.

17. A csoporttag ragaszkodjon a rugalmas tervezéshez és a tervek hibátlan végrehajtásához.

18. A csoporttagnak meg kell értenie, hogy a saját, valamint csoportja túlélésének legjobb biztosítéka az, ha a csoport minden tagja optimálisan hajtja végre a feladatait. A csoport minden tagjára tartozik, hogy bármely más csoporttag optimális teljesítményt érjen el, akár biztosít ilyen felügyeletet az utasítási csatorna vagy a tevékenységi terület hasonlósága, akár nem.