KÉTGYŰRŰS ESKÜVŐI SZERTARTÁS

Barátaim!

Azzal a céllal

gyűltünk össze itt

e tanúk jelenlétében,

hogy jogszerűen

összeadjuk

e férfit és e nőt,

(a menyasszony és a vőlegény neve).


Ha bárki közületek

tudomással bír oly okról,

mely miatt

ezt nem tehetjük,

most szóljon,

vagy hallgasson örökre.

(Szünet.)


Lám, mindenki egyetért,

folytassuk hát.


(Vőlegény),

erős-e a realitásod

(menyasszony) iránt

érzett szerelmedről,

olyannyira,

hogy folyamatosan

teremteni fogod azt

egészségben és betegségben,

balsors és jószerencse

közepette egyaránt?


Képes vagy-e

ugyanolyan könnyedén

venni hibáit

s megbocsátni őket,

mint dicsérni számtalan

nagyszerű vonását?

(Válasz)


S kommunikáltad-e

szerelmedet (menyasszony)-nak?

(Válasz)


(Menyasszony),

nyugtáztad-e

(vőlegény) szerelmét?

(Válasz)


(Menyasszony),

erős-e a realitásod

(vőlegény) iránt

érzett szerelmedről,

olyannyira,

hogy folyamatosan

teremteni fogod azt

egészségben és betegségben,

balsors és jószerencse

közepette egyaránt?


Képes vagy-e

ugyanolyan könnyedén

venni hibáit,

s megbocsátni őket,

mint dicsérni számtalan

jeles vonását?

(Válasz)


S kommunikáltad-e

szerelmedet

(vőlegény)-nek?

(Válasz)


(Vőlegény),

nyugtáztad-e

(menyasszony) szerelmét?

(Válasz)


Így hát elmondhatom

mindkettőtöknek:

szerelmetek által,

azzal, hogy egyetértettetek

annak realitásával

és azáltal,

hogy kommunikáltátok

e két csodálatos igazságot,

teljessé tettétek

az ARK-háromszöget,

s így beteljesítettétek

az egyedüli igaz házasságot,

és nincs oly ember,

kinek hatalmában állna,

hogy hozzátegyen ehhez,

vagy elvegyen belőle,

ha mégoly csekély mértékben is.


Azonban

társadalmunk törvényei

és szokásai

megkövetelik, hogy ezt az egységet

nyilvános elismerés

és feljegyzés

tárgyává tegyük.

Engem ért az a megtiszteltetés,

hogy kiválasztottatok

e szertartás levezetésére.


Egy megtiszteltetés elfogadása

azonos nagyságrendű

kötelezettséget is

von maga után,

s elhanyagolnám e felelősségemet,

ha nem tennék kísérletet arra,

hogy hozzájáruljak,

no, nem ahhoz,

amit Ti már

megteremtettetek,

hisz erre senki nem lehet képes,

hanem annak állandó teremtéséhez

jövendő időnyomotokon.


Az ember mindig is

alkalmazott szimbólumokat

hogy bölcs és fontos

igazságokat véssen be

az elmébe,

hogy e szimbólumok

örökké jelenlévő

emlékeztetői legyenek annak,

hogy vágyainkat

szüntelenül

teremtenünk kell.


És bizonyos vagyok abban,

hogy egyetlen közös vágyatok

e jelen időben az,

hogy szerelmetek,

melyet megteremtettetek,

realitás maradjon

az eljövendő

évek során is.


Vőlegény tanúja, nálad van-e a gyűrű?

(Válasz)


Megkaphatom?

(Átveszi a gyűrűt.)


Köszönöm!


Menyasszony tanúja

(vagy koszorúslány),

nálad van-e a gyűrű?

(Válasz)


Megkaphatom?

(Átveszi a gyűrűt.)


Köszönöm!

(Felmutatja a két gyűrűt, mindkét kezemutató és

hüvelykujja között egyet-egyet).


Ezek a gyűrűk

köröket alkotnak,

s a kör

az ember számára

az idők kezdete óta

az állandóság jelképe.

Valójában, jelképezi ez

az időt és a teret is,

melyek vég nélkül valók.


Arra kérlek most,

hogy nézzetek rá e két jelképre,

és mindkettő közepébe

készítsetek egy mock-upot

az ARK-háromszögről!


Megtettétek?

(Válasz)


Köszönöm!


Mindaddig, amíg e jelképek

veletek maradnak,

szeretném, ha látnátok

ezt a háromszöget a közepükben,

s emlékeznétek arra,

hogy az általuk szimbolizált

állandóság

realitása

csak addig marad meg igaznak,

amíg ez a háromszög

töretlen.


Szeretném, ha megegyeznétek,

hogy soha nem hajtjátok

úgy álomra fejeteket,

hogy ez a háromszög törött.

Orvosoljatok minden törést

azáltal, hogy

szerelmetek realitását

kommunikáljátok.

Amennyiben így tesztek,

legfőbb jelenbeli vágyatok

ezen jelképei

megmaradnak realitásnak

teljes jövendő

időnyomotokon.


Folytassuk hát!


(Vőlegény),

vedd ezt a gyűrűt,

és e szavakkal húzd

(menyasszony) ujjára:


„Szerelmemnek

ezen jelképével”

(Válasz)


"téged, (menyasszony)

(Válasz)


„igaz, törvényes

és hites feleségemmé fogadlak.”

(Válasz)


„Fogadom neked,

hogy e szerelmet "

(Válasz)


„örökké életben tartom.”

(Válasz)


(Menyasszony),

vedd ezt a gyűrűt

és e szavakkal húzd

(vőlegény) ujjára.


„Szerelmemnek

ezen jelképével”

(Válasz)


"téged, (vőlegény)"

(Válasz)


„igaz, törvényes

és hites férjemmé fogadlak”

(Válasz)


„Fogadom neked,

hogy e szerelmet”

(Válasz)


„örökké életben tartom.”

(Válasz)


Most pedig,

a Szcientológia Egyház

nevében,

és az állam által

rám ruházott jognál fogva,

téged, (vőlegény),

és téged, (menyasszony),

ezennel igaz és törvényes

férjjé és feleséggé nyilvánítalak.


Kérlek benneteket, hogy

ajkatokkal pecsételjétek meg e szertartást.

(Megvárja a csókot.)


Megkérem a jelenlévő tanúkat,

hogy csatlakozzanak hozzám,

és áldjuk meg

e szertartást

azzal a posztulátummal,

hogy a jelen bizalma

és szerelme

minden múló évvel

erősebbé válik.

(Szünet.)


Megtettétek?

(Válasz)


Köszönöm!


(Elsőként gratulál mindkettőjüknek.)


L. Ron Hubbard