HOGYAN TÁMOGATJÁK A SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZAKAT PÉNZÜGYILEG?

A tagjai támogatják, ahogy minden más egyházban is szokás.

Némelyik egyház egyházadót ró ki. Más vallások a templomi ülőhelyekért, vallási szertartásokért és szolgáltatásokért kérnek pénzt tagjaiktól. A Szcientológia Egyháznak az egyháztagok az igénybe venni kívánt auditálásért vagy a képzésért juttatnak adományokat. A szcientológusok e hozzájárulásai az Egyház elsődleges anyagi forrásai, és ezek fedezik az Egyház összes vallási és társadalomjobbító tevékenységét. A szcientológusoknak nem kell egyházadót vagy más hasonló adományt fizetniük.

A Szcientológiának nincs más vallásokhoz hasonlóan több évszázad alatt felhalmozott vagyona és tulajdona, így a mai társadalom gazdaságának szabályai szerint kell megélnie. Ha figyelembe vesszük akár egyetlen órányi, alaposan képzett auditort igénylő auditálás költségeit, és az Egyház épületeinek fenntartási költségeit, az adományok szükségessége nyilvánvalóvá válik.

Az Egyház azért választotta ezt az adományrendszert elsődleges finanszírozási módszernek, mert ezt találta a legméltányosabbnak. Az Egyház szolgáltatásait leginkább igénybe vevőknek kell a legnagyobb mértékben hozzájárulniuk a fenntartáshoz. Az Egyház természetesen nem vár el adományokat az auditáláson és képzésen kívüli szolgáltatásokért, amelyek a hét minden napján igénybe vehetőek: csoportauditáláson való részvételért, L. Ron Hubbard felvett előadásainak hallgatásáért, az Egyház könyvtárában található írások olvasásáért, más tagokkal való összejövetelekért, kápláni tanácsadásért vagy a vasárnapi szertartások látogatásáért, esküvőkért, keresztelőkért és temetésekért.

A szcientológusok adományai tartják életben és működésben az Egyházat, finanszírozzák széles körű társadalmi reformprogramjait, megismertetik a Szcientológiát azokkal az emberekkel, akik másképp nem szerezhetnének tudomást róla, és segítenek biztonságos és kellemes környezetet teremteni mindenki számára.