VASÁRNAPI SZERTARTÁS

A vasárnapi szertartások központi szerepet játszanak egy egységes vallási közösség életében, és működőképes igazságokat kínálnak, amelyeket a hívők és a látogatók később alkalmazhatnak, hogy javítsanak az életükön. Minden egyes egyén a saját halhatatlan lelke, és az ezeken a szertartásokon való részvétellel felismerheti ennek a tantételnek az igazságát. Ezzel az inspiráló és reménykeltő üzenettel távozik minden személy a vasárnapi szertartásról.

A Szcientológia Egyház vasárnapi szertartása abból áll, hogy felolvassák a Szcientológia Egyház hitvallását, valamint egy prédikációt, amely L. Ron Hubbardnak, a Szcientológia alapítójának írásain alapul, vagy lejátsszák az egyik felvett előadását. A lelkész csoportprocesszinget is szolgáltat, amely a Szcientológia szellemi tanácsadás egy olyan formája, amelyben az egész gyülekezet részt vesz; továbbá kihirdeti az egyházi eseményeket és programokat. A szertartás mindig egy imával zárul.

A Szcientológia Egyház hitvallása

Minden vasárnapi szertartás a Szcientológia Egyház hitvallásának felolvasásával kezdődik. Ez a dokumentum megerősíti az Egyház szellemi céljait, körvonalazza az Egyház társadalmi küldetését, és módot ad a tagok számára, hogy újra elkötelezzék magukat a vallás mellett.

A prédikáció

A Szcientológia úgy tartja, hogy az ember határozza meg a saját szellemi jövőjét a vallás Írásaiban található alapelveknek és gyakorlatoknak megfelelően, valamint másokkal szembeni tettei és azon magatartási szabályok betartása által, amelyeket a Szcientológia Egyház hitvallása megfogalmaz. Következésképpen, a vasárnapi prédikáció általában egy fontos Szcientológia alapelvvel vagy gyakorlattal kapcsolatos témával foglalkozik, és megvizsgálja, hogy az hogyan vonatkozik a mindennapi létezésre. A lelkész végső célja az, hogy a gyülekezet minden egyes tagja úgy hagyja el az Egyházat, hogy magasabb szintű szellemi tudatossággal bír a szertartás során megismert igazságok eredményeképpen, valamint megnövekedett megértéssel arról, hogy hogyan alkalmazza ezeket az igazságokat a saját életére.

L. Ron Hubbard előadás

A 20. században született Szcientológia egyedülálló a fő vallások között abban, hogy minden Írása hűen tükrözi az eredetileg leírt és kimondott szavakat. Ezeket a szavakat pontosan úgy őriztük meg, ahogyan azokat megírták és kimondták – és ez mindig is így lesz –, köszönhetően a mai korban rendelkezésre álló technológiának, és ez a szcientológusoknak biztosítékot nyújt arra, hogy a vallásuk tiszta és változtatásoktól mentes marad. L. Ron Hubbard több mint 3000 előadást tartott a hallgatóságainak szerte a világon, amelyekben részletezte a felfedezéseit és a kutatás útvonalát, amelyet e felfedezésekhez bejárt. Néhány ezek közül haladóbb elképzelésekkel foglalkozik, amely tapasztalt szcientológusoknak szól, de sok közülük a vallás alapjaival foglalkozik, és megfelelő az általános közönség számára. A vasárnapi szertartáson gyakran ezek közül választanak és játszanak le egyet.

Csoportauditálás

Az auditálás (a latin audire, „meghallgatni” szóból) néven ismert szellemi tanácsadás alkotja a Szcientológia vallási gyakorlat központi részét. Így teljesen természetes, hogy az auditálás szerves részét képezi minden vasárnapi szertartásnak. A lelkész a csoport auditoraként cselekszik, és olyan, kifejezetten csoportok számára megfelelő auditálási szolgáltatást nyújt, amely összhangban áll az aznapra tervezett prédikációval. A Csoportprocesszing (a Csoportauditálás másik elnevezése) egy olyan utasításból vagy utasítások sorából (amelyeket processzeknek nevezünk) áll, amely növelheti az ember tudatosságát és jobb kommunikációba hozhatja a környezetével. És ami a legfontosabb, ezek segítenek az egyénnek abban, hogy megszabadítsa magát a fizikai univerzum káros anyagi befolyásától, és így képesebbé váljon arra, hogy visszanyerje a saját szellemi tudatosságát.

Bejelentések

Mivel a szcientológusok aktívan elkötelezettek vallásuk gyakorlása mellett, beleértve azt is, hogy beteljesítsék a Szcientológia azon célját, hogy ezt a világot jobb hellyé tegyék az egész Emberiség számára, sokan azok közül, akik részt vesznek a vasárnapi szertartáson, szerepet vállalnak azokban a közösségekben végzett és jótékonysági tevékenységekben is, amelyekről a Szcientológia egyházak híresek. Ezért a lelkész feladatainak részét képezi az, hogy tájékoztatja a gyülekezetet a folyamatban lévő közösségi programokról vagy tevékenységekről, amelyekben az egyház részt vesz, és beavatja a gyülekezet tagjait abba, hogy hogyan járulhatnak hozzá ezekhez a tevékenységekhez.

Ima

A vasárnapi szertartás azzal zárul, hogy a lelkész felolvassa az Imát a Teljes szabadsághoz.