ÖSSZEFOGÁS MÁSOK MEGSEGÍTÉSÉRE
ÖNKÉNTES LELKÉSZEK ÉS MÁS ÖNKÉNTES SZERVEZETEK MOZGÓSÍTÁSA KATASZTRÓFÁK IDEJÉN

Az önkéntes lelkészek összefogtak más önkéntes katasztrófaelhárító szervezetekkel, és megjelentek az oklahomai tornádóknál, a Sandy hurrikánnál és a Bostoni maraton alatt elkövetett merénylet helyszínén is. Önkéntes lelkészek ügyvezetői pozíciókra lettek kijelölve számos állam önkéntes katasztrófavédelmi szervezetében. Washingtonban egy szcientológus tagja az USA önkéntes katasztrófavédelmi szervezetei ügyvezetői testületének, elnöke a washingtoni alegységnek, és mint a Szellemi és Érzelmi Vigasz albizottságának tagja, segített kidolgozni a katasztrófák során nyújtandó szellemi és érzelmi segítségnyújtás irányvonalait.


„Ezzel a levéllel megerősítem, hogy a Szcientológia Egyház önkéntes lelkészei az önkéntes alakulatunk tagjai. Az elkötelezett, képzett és elhivatott önkéntesekből álló csapatuk már segített felszerelésekkel, és megkönnyebbülést hoztak a traumától, stressztől és végkimerüléstől szenvedő katasztrófaáldozatoknak a mi felelősségünk alá tartozó területeken. Fenntartás nélkül ajánljuk az önkéntes lelkészek szolgálatait azon országok kormányainak, katasztrófaelhárítási csapatainak és koordinátorainak figyelmébe, ahol a mostani cunami károkat okozott, hogy vegyék igénybe az önkéntes lelkészek segítségét a mentőmunkálatokban.” – Katasztrófakezelő Központ, Johannesburg, Dél-Afrika

„Hálás köszönet a segítségért a londoni Szcientológia önkéntes lelkészek csapatának, amelyet a London városát ért borzalmas merényletek idején nyújtottak. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy önzetlenül, idejüket és energiájukat nem sajnálva ezekben a kemény időkben mellénk álltak. A főparancsnokság és minden rendőr nevében szeretném hálámat kifejezni londoni vészhelyzeti támogatóegységüknek.” – Főfelügyelő, Bishopsgate-i rendőrség, London

„Ezek az angyalok egyszerűen felbukkantak a káoszban, elém álltak, és azt mondták: »Segíteni jöttünk«.”

„A legőszintébb elismeréssel adózunk a Szcientológia önkéntes lelkészek által nyújtott támogatásért, amelyet az új-dél-walesi bozóttűz alatt kaptunk tőlük. A támogatásukkal az Országos Tűzoltó-parancsnokság képes volt hatékony tűzoltóegységet fenntartani.” – az országos tűzoltóság új-dél-walesi parancsnoka, Új-Dél-Wales, Ausztrália

„A Szcientológia önkéntes lelkészek csapata valóban rengeteget segített a Banda Acehet romba döntő földrengés és cunami áldozatainak lelki és szellemi egészségének helyreállításában. Elvárjuk minden érintettől a területen, hogy a segítségére legyen ennek a csapatnak a feladataik elvégzésében és a programjaik kivitelezésében.” – Katonai körzetparancsnok, Banda Aceh, Indonézia

„Nagyon jóleső érzés, hogy sikerrel elvégeztük a háromhetes, kommunikációs és egyéb jártasságokat oktató képzési programot, amelyet az indiai Szcientológia-jóakarattúra önkéntesei szolgáltattak. Megtiszteltetésnek érzem, hogy alázatos kérésemnek eleget téve e képzési program előnyeiben részesítettek minket.” – Parancsnok, Központi Tartalékos Rendőrség, Újdelhi, India

Egyetlen év alatt
520
ÖNKÉNTES
LELKÉSZ-CSAPAT
273500
kilométert utazott,
és ezalatt
1,2
MILLIÓ
EMBERNEK
SEGÍTETT

„Ezek az angyalok egyszerűen felbukkantak a káoszban, elém álltak, és azt mondták:»Segíteni jöttünk«.” – katasztrófa­elhárítási koordinátor, Christchurch, Új-Zéland

„Szeretnék megköszönni, hogy értékes idejükből áldoztak arra, hogy szemináriumot tartsanak nekünk az etikáról. Ez a tudás nagy segítségünkre lesz humanitárius munkánk végzésében, amelyet immár 98 éve végzünk ebben a városban, és segít nekünk hűnek maradni a Vöröskereszt alapelveihez, amelyek a napi tevékenységeink alapját képezik.” – a Vöröskereszt elnöke, La Serena, Chile

„Szeretném kifejezni csodálatomat és elismerésemet az ugandai Szcientológia önkéntes lelkészek által nyújtott szolgáltatásokért. Sikerrel tanították közösségünket olyan jártasságokra, amelyekkel javult az életünk minősége. Uganda 15 különböző körzetében szolgáltatták szemináriumaikat a békés együttélés javításának céljából.” – az elnök különleges asszisztense, Ugandai Köztársaság


Ugyanúgy, ahogy a rikító sárga pólós önkéntes lelkészeket meleg fogadtatásban részesítik katasztrófasújtott területeken, az önkéntes­lelkész-kavalkádok élénksárga sátrait is örömmel látják városi, illetve vidéki helyszíneken egyaránt, bármikor érkezzenek is.

A Szcientológia-egyházak világszerte támogatják utazó információs központok felállítását városközpontokban és félreeső falvakban. A workshopokon és előadásokon mindenkit szívesen látnak, aki többet szeretne tudni olyan témákról, mint a házasság, a családi gondok, a stressz és az elnyomás leküzdése, a becsület és az integritás visszaállítása, valamint munkahelyi problémák kezelése. Az önkéntes lelkészek szolgáltatnak továbbá szemináriumokat a rendőrségnek és a helyi katasztrófaelhárító szervezeteknek is.

A kavalkádoknál helyi méltóságok is részt vesznek a megnyitón, átvágják a szalagot, hogy bejelentsék az önkéntes lelkészek megérkezését, és elismerik értéküket a közösségi munkájukért. Az önkéntes lelkészek pedig válaszul ezreknek segítenek, továbbá ismereteket és szakértelmet adnak nekik, hogy képesebbé váljanak önmaguk és mások megsegítésére.

„A tudás, amelyet tőletek kaptunk, utat mutat egy boldogabb élet felé.”

„A magam és a csapatom nevében szeretnék szívből jövő köszönetet mondani a transzszibériai jóakarattúrának a hatékony kommunikációról és a sikeressé válásról tartott szemináriumokért, amelyek L. Ron Hubbard, a világhírű humanitárius és filozófus felfedezésein alapulnak. A tudás, amelyet tőletek kaptunk, utat mutat egy boldogabb élet felé. Ez a tudás segített felismernünk azt, hogy az Ember arra hivatott, hogy másokat szolgáljon képességeivel, adottságaival és tudásával. Sok sikert kívánunk nektek ebben a nemes küldetésetekben.” – cégvezető, Csita, Oroszország

„Köszönjük mindazt a sok jót, amit Zambia népéért tettetek. Azok, akik elvégezték az általatok szolgáltatott képzést, értékelik a munkátokat, különösen azért, mert a bajba jutottakhoz és a hátrányos helyzetűekhez szól, és segít javítani a romboló emberi viselkedésen. Sok sikert a törekvéseitekben!” – Zambia Oktatási Minisztériumának igazgatója

ÉLETEK ÚJJÁÉPÍTÉSE

SZAMOÁN

A 2012 decemberében Szamoát ért ciklon 5000 embert tett hontalanná, 11-en eltűntek és 6-an meghaltak. Upolu szigetének nagy részén teljesen tönkrementek az elektromos vezetékek, összeomlottak a házak, és a vihar a szigeten tövestül tépte ki a fákat. Önkéntes lelkészek a Nemzeti Katasztrófakezelő Irodával és a Szamoai Nemkormányzati Segélyszervezettel együttműködve ezreknek segítettek a menekülttáborokban, és katasztrófaelhárítási szemináriumokat tartottak a szamoai főiskolán és más oktatási intézményekben.

Nem ez volt az első eset, hogy az önkéntes lelkészek Szamoa megsegítésére jöttek katasztrófa idején. 2007-ben az önkéntes lelkészek jóakarattúrája kiképezte a szamoai rendőrség és tűzoltóság személyzetét katasztrófakezelési és egyéb önkéntes lelkészi funkciókra. Közvetlenül Szamoa miniszterelnöke ismerte el a hozzájárulásukat.

„Szeretném kifejezni hálámat a Szcientológia önkéntes lelkészek iránt, amiért sok más ország mellett Szamoára is kiterjesztették katasztrófakezelési képzési programjukat.” – Szamoa miniszterelnöke

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A VÁLSÁGOS IDŐKBEN

LONDONBAN

Az önkéntes lelkészek aktívan segítettek a közelmúlt néhány súlyosabb időszakában is. A londoni metróvonalon történt terroristamerényletek után 250 önkéntes lelkész érkezett, akik hat katasztrófakezelő csapatot alakítottak, hogy segítsenek biztonságos helyre juttatni a traumát elszenvedett közvetlen túlélőket, és enyhülést hozzanak a kimerült mentőmunkásoknak.

Néhány évvel később, amikor egy balul elsült rendőri intézkedést követően zavargás tört ki Londonban, az önkéntes lelkészek újra ott voltak, hogy segítsenek a takarítási műveletekben, és lelki esősegélyben részesítsék a rendőri erőket, hogy gyorsan kilábaljanak a kimerültségből és a stresszből.

2014 februárjában az önkénteslelkész-csapatok ismét segédkeztek, ezúttal a súlyos áradások utáni mentőmunkálatokban, otthonok megrongálódott szerkezetének megerősítésében, étel és egyéb ellátmányok, felszerelések szétosztásában, valamint szellemi segítségnyújtással a sokk és a trauma enyhítésére.

„Angol rendőrfelügyelő vagyok, és Londonban teljesítek szolgálatot. Szeretném elismerni az önkéntes lelkészeket nagyszerű munkájukért, fáradhatatlanságukért és kedvességükért, valamint professzionális hozzáállásukért. Igazán jó példát mutatnak az ifjúságnak.” – londoni rendőrfelügyelő